Бонев  Консулт

център за
професионално обучение
Лицензии

Лицензии
Лицензии
Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии

ЦЕНТЪРЪТ Е ЛИЦЕНЗИРАН (ЛИЦЕНЗИЯ № 200812685) С РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАПОО (ПРОТОКОЛ № 01/ 08.01.2009 Г.) ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. Професионално направление "Продажби на едро и дребно"

  • Професия "Продавач - консултант", код 341020
   • Специалност "Продавач - консултант", код 3410201, втора степен на професионална квалификация.
 2. Професионално направление "Финанси, банково и застрахователно дело"

  • Професия "Финансист", код 343010
   • Специалност "Банково дело", код 3430101, трета степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Застрахователно и осигурителна дело", код 3430102, трета степен на професионална квалификация.
 3. Професионално направление "Счетоводство и данъци"

  • Професия "Оперативен счетоводител", код 344010
   • Специалност "Оперативно счетоводство", код 3440101, трета степен на професионална квалификация.
 4. Професионално направление "Стопанско управление и администрация"

  • Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050
   • Специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия "Оператор на компютър", код 345100
   • Специалност "Текстообработване", код 3451001 първа степен на професионална квалификация.
  • Професия "Икономист", код 345110
   • Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451104, втора степен на професионална квалификация.
 5. Професионално направление "Секретарски и офис дейности"

  • Професия "Офис- мениджър", код 346010
   • Специалност "Бизнес администрация", код 3460101, трета степен на професионална квалификация.
 6. Професионално направление "Металообработване и машиностроене"

  • Професия "Заварчик", код 521090
   • Специалност "Заваряване", код 5210901, първа степен на професионална квалификация.
 7. Професионално направление "Производство на храни и напитки"

  • Професия "Хлебар - сладкар", код 541030
   • Специалност "Производство на хляб и хлебни изделия" код 5410301, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Производство на сладкарски изделия" код 5410302 , втора степен на професионална квалификация.
 8. Професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"

  • Професия "Шивач", код 542110
   • Специалност "Шивачество", код 5421101, първа степен на професионална квалификация.
 9. Професионално направление "Производство на изделия от дървесина"

  • Професия "Хотелиерство", код 543020
   • Специалност "Производство на мебели", код 5430201, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430202, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Производство на тапицирани изделия", код 5430203, втора степен на професионална квалификация.
 10. Професионално направление "Строителство и геодезия"

  • Професия "Хотелиерство", код 582030
   • Специалност "Кофражи", код 5820302, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Армировка и бетон", код 5820303, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Зидария", код 5820304, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Бояджийски работи", код 5820309, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Строително дърводелство", код 5820310, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Покриви", код 5820312, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия "Хотелиерство", код 582040
   • Специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, втора степен на професионална квалификация.
   • Специалност "Метални конструкции", код 5820402, втора степен на професионална квалификация.
   • Специалност "Сухо строителство ", код 58204003, втора степен на професионална квалификация.
   • Специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия "Хотелиерство", код 582050
   • Специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502, втора степен на професионална квалификация.
 11. Професионално направление "Селско стопанство"

  • Професия "Хотелиерство", код 621030
   • Специалност "Растениевъдство", код 6210301, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия "Животновъд", код 621050
   • Специалност "Животновъдство", код 6210501, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия "Фермер", код 621060
   • Специалност "Земеделец", код 6210601, втора степен на професионална квалификация.
 12. Професионално направление "Озеленяване и цветарство"

  • Професия "Озеленител", код 622020
   • Специалност "Цветарство", код 6220201, втора степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202, втора степен на професионална квалификация.
 13. Професионално направление "Горско стопанство"

  • Професия "Работник в горското стопанство", код 623060
   • Специалност "Билкарство", код 6230604, първа степен на професионална квалификация.
 14. Професионално направление "Социални дейности"

  • Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020
   • Специалност "Социална работа с деца и семейства а риск", код 7620201, трета степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202, трета степен на професионална квалификация.
 15. Професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

  • Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020
   • Специалност "Организация на обслужването в хотел иерството" код 8110201, трета степен на професионална квалификация.
  • Професия "Камериер", код 811030
   • Специалност "Хотел иерство", код 8110301, първа степен на професионална квалификация.
  • Професия "Портиер - пиколо", код 811040
   • Специалност "Хотелиерство", код 8110401, трета степен на професионална квалификация.
  • Професия "Готвач", код 811070
   • Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия "Сервитьор - барман", код 811080
   • Специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801, втора степен на професионална квалификация.
 16. Професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време"

  • Професия "Организатор на туристическа и агентска дейност", код 812
   • Специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, трета степен на професионална подготовка;
   • Специалност "Селски туризъм", код 8120102, трета степен на професионална квалификация.
 17. Професионално направление "Фризьорски и козметични услуги"

  • Професия "Фризьор", код 815010
   • Специалност "Фризьорство", код 8150101, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия "Козметик", код 815020
   • Специалност "Козметика", код 8150201, втора степен на професионална квалификация.
 18. Професионално направление "Защита на собствеността и личността"

  • Професията "Охранител", код 861010
   • Специалност "Банкова и инкасова дейност", код 8610101, трета степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Лична охрана", код 8610102, трета степен на професионална квалификация;
   • Специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103 трета степен на професионална квалификация.