Бонев  Консулт

център за
професионално обучение
Лицензии

Лицензии
Лицензии
Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии

Провеждаме обучения на безработни и заети граждани по Приоритетните оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ЦПО „Бонев Консулт” ЕООД e в списъка на одобрените обучителни организации, които предоставят обучение по ключови компетенции на безработни и заети лица по Приоритетните оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За включване в такива обучения е необходимо подаване на Заявление от заето лице + Декларация от неговия работодател в Бюро по труда!
Програмата предвижда обучения по следните ключови компетенции, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта:


Ключова компетентност

Наименование на обучението
Брой часове за обучение

1.

Ключова компетентност 1
Общуване на роден език

Делова кореспонденция
20 учебни часа

2.

Ключова компетентност 2
Общуване на чужд език

Английски език
300 учебни часа

Руски език
300 учебни часа

3.

Ключова компетентност 4:
Дигитална компетентност

Обучение за работа с бази данни, съхраняване и управление на информация
50 учебни часа

Работа с електронни таблици
50 учебни часа

Работа с основни текстообработващи програми
50 учебни часа

умения за създаване на презентации с PowerPoint
50 учебни часа

Графичен дизайн с Corel draw
50 учебни часа

Работа със специализиран софтуер
50 учебни часа

Web-дизайн
50 учебни часа

4.

Ключова компетентност 6: Обществени и граждански компетентности

Охранителни мерки и безопаснтност
40 учебни часа

Здравосливни и Безопасни условия на труд
40 учебни часа

Управление на човешките ресурси
40 учебни часа

Преодоляване на професионалния
стрес
40 учебни часа

Система за оценка на персонала
40 учебни часа

5.

Ключова компетентност 6: Инициативност и предприемачество

Икономика на бизнеса
40 учебни часа

Предприемачество
40 учебни часа

Планиране и управление на проекти
40 учебни часа

Управление на европейски проекти
40 учебни часа

Умения за налагане на продукти и марки на пазара
40 учебни часа

Заявления и декларации за кандидатстване по тези програми може да изтеглите от тук:

Обучение на заети лица след работно време. Когато групата е от една фирма, обучението се съобразява с изискванията на курсистите и работодателя. По преценка на работодателя модулното обучение по учебната програма може да бъде променено - часовете на някой от модулите могат да се намалят като се дава възможност за придобиване на повече знания и умения по друг модул.