Бонев  Консулт

център за
професионално обучение
Лицензии

Лицензии
Лицензии
Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии Лицензии

Център за професионално обучение
„Бонев Консулт” ЕООД

 

„Бонев Консулт” ЕООД  е с регистрация съгласно съдебно решение от 29.11.2006 г. за доставчика на услуги.
Основения предмет на дейноста е: Покупка на хранителни и промишлени стоки, стоки за народното потребление, стоки с художествена стойност или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален или преработен вид; производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция; търговия с резервни части; производство и търговия с програмни продукти; търговия със строителни материали; търговия с движими и недвижими имоти; проектантска и инвеститорска дейност; технически услуги; транспортна дейност; хотелиерство и ресторантьорство, откриване на заведения за обществено хранене; търговски представителство; посредничество, агентство, комисионерство; маркетинг; лизинг; ноу-хау; рекламни, спедиторски, туристически и консултантски услуги; и всички дейности, разрешени от закона.
Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

 

 

ЦПО „Бонев Консулт” ЕООД е с Лицензия№ 200812685 издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на 08.01.2008 г.

 

ЦПО „Бонев Консулт” ЕООД предлага обучения по описаните в лицензията специалности и професии.
Начините на обучения са следните:

 

  • Обучения по част от професия за придобиване на първа квалификационна степен – издава се Удостоверение Образец 3-37 на МОМН. Входящото ниво е завършена начална степен.
  •  

  • Обучения за придобиване на професия – издава  се Свидетелство за професионална квалификация Образец 3 -54 на МОМН. Входящото ниво е завършена прогимназиална степен.